Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja tvrtke INLED trgovina in storitve d.o.o., su sastavljeni u skladu sa Općom uredbom EU o zaštiti osobnih podataka (Uredba), Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o elektronskoj komunikaciji, preporukama Hrvatske obtničke komore i međunarodnim kodeksima za e-poslovanje.

S internet trgovinom www.inled.hr upravlja tvrtka INLED trgovina in storitve d.o.o., ulica bratov Vošnjakov 4, 3000 Celje, Slovenija, porezni broj: SI58999396 (u nastavku tvrtka), koja je ponudnik usluga e-poslovanja.

Opći uvjeti poslovanja određuju način poslovanja među tvrtkom i kupcima (kupci – fizičke i pravne osobe) te prava i obaveze korisnika internet trgovine www.inled.hr. Kupac je obvezan unositi samo točne i istinite podatke, informacije, materijale itd. Netočni i neistiniti podaci smatrat će se zlopourabom te će biti predani odgovarajućoj pravnoj službi.

Kupci su vezani na opće uvjete poslovanja, koji su važeći u trenutku kupnje (kupnja preko telefona, slanje online narudžbe).

Opći uvjeti poslovanje su dostupni u elektronskom (na www.inled.hr) ili papirnom obliku (sjedište tvtke).

Internetski katalog, artikli i cjenik

Internetski katalog sadrži aktualnu ponudu iz našega prodajnog programa sa svim potrebnim podacima. Cijene u cjeniku su u HRK i sadrže PDV. Cijene vrijede na dan naručivanja robe.

Ponuda artikala

Ponuda artikala na internetu se može dnevno mijenjati, za artikle na internetu važe internetne cijene.

Naručivanje robe

Željenu robu naručite putem internetskog kataloga. Podaci o sklopljenom ugovoru odnosno o predanoj narudžbi pohranjeni su u tvrtki INLED d.o.o. Ugovor, odnosno narudžbu, moguće je sklopiti internetom putem internetske trgovine. Ispravci ili dodaci narudžbi mogu se poslati elektroničkom poštom u roku od dva sata nakon predaje narudžbe. U roku od najkasnije 48 sati ponuđač pregledava narudžbu, provjerava mogućnost dobave proizvoda te potvrđuje ili odbija narudžbu. Ako se cijena u trenutku obrade narudžbe promijeni, ponuđač se obvezuje da će pokušati korisniku ponuditi nižu cijenu ili odgovarajuće rješenje koje bi bilo obostrano zadovoljavajuće. Ponuđač pridržava pravo nazvati korisnika na njegov telefonski broj. U slučaju potvrde narudžbe porukom „Narudžba potvrđena“ ugovor između ponuđača i korisnika smatra se neopozivo sklopljenim, a u slučaju odbijanja narudžbe, ugovor se ne smatra sklopljenim.

INLED d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu, koja bi mogla nastati zbog daljih dostavnih rokova, pogrešno naručenih artikala sa strane kupca ili zbog neisporuke artikala, koje nemamo u vlastitom skladištu.

Sve cijene uključuju PDV, osim ako to nije drugačije određeno. Cijene važe jednako za vse naše kupce u našej internet trgovini. Cijene važe u trnutko potvrde narudžbe i nemaju unaprijed određene vrijednosti. Cijene važe u primjeru plačanja gore navedenim načinima plačanja, pod gore općim uvjetima poslovanja.

Unatoč naporu našega tima, da bi bili točni podaci, uključujuči cijene artikala, može se dogoditi, da su podaci o cijeni netočni. U tom primjeru će kupcu u koliko tako želi, omogućeno odstupiti od ugovora.

Kupovina za pravne osobe

Postupak kupovine za pravne osobe je potpuno jednak kao i za fizičke osobe, samo da u primjeru kupovine pravne osobe u drugom koraku upišete ime poduzeća i porezni broj.

Internetna trgovina inled.hr omogućuje plaćanje na sledeće načine:
- gotovinom kad preuzimate robu
- preko predračuna

Izdavanje računa, sklapanje ugovora i plaćanje robe

Tvrtka INLED d.o.o. izdaje račun za naručenu robu, a kupcu prilikom dobave robe, osim priloženog računa dostavlja i ostalu potrebnu dokumentaciju. Naručenu robu koja je na zalihama kupac plaća prilikom dostave (pouzećem). Za veće narudžbe pravnih osoba (količinske i vrijednosne), može se sklopiti ugovor, a plaćanje se provodi izravno na bankovni račun poduzeća INLED d.o.o. Naručena roba u vlasništvu je tvrtke INLED d.o.o. do plaćanja kupoprodajnog iznosa.

Opoziv narudžbe

Korisnik može opozvati narudžbu u roku od 2 sata nakon predaje narudžbe putem emaila.

Pravo na odustajanje od ugovora

Kupac ima pravo u roku od 14 dana od preuzimanja robe prodavaču javiti da odustaje od ugovora ili narudžbe bez navođenja razloga za svoju odluku. U tom primjeru morate artikle odmah vratiti ili najkasnije u roku od 30 dana od kad ste odustali od ugovora. Kupac koji odustane od ugovora ili narudžbe mora robu vratiti neoštećenu u originalnoj ambalaži i nepromijenjenoj količini te je poslati prodavaču. Jedini trošak koji snosi kupac u vezi s odustajanjem od ugovora jest direktni trošak povrata robe.

Adresa za vračanje artikala je:
INLED d.o.o.
Ulica bratov Vošnjakov 4
3000 Celje
Slovenija

Pravna obavijest

Sadržaji objavljeni na internetskim stranicama www.inled.hr vlasništvo su tvrtke INLED d.o.o. i dobavljača te se mogu koristiti samo u nekomercijalne svrhe, a u tom slučaju moraju zadržati sva navedena upozorenja o autorskim pravima te se dakle ne smiju prepisivati, umnožavati ili na bilo koji drugi način širiti.

Tvrtka INLED d.o.o. nastojat će da internetski sadržaj na www.inled.hr bude točan i ažuran i nije odgovorna za privremeno nefunkcioniranje stranice, eventualnu netočnost informacija, kao ni za moguću štetu nastalu zbog upotrebe netočnih ili nepotpunih informacija.

Niti tvrtka INLED d.o.o. niti bilo koja druga pravna ili fizička osoba koja je surađivala u nastanku i izradi ovih internetskih stranica www.inled.hr ne odgovara ni za kakvu štetu koja proizlazi iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja informacija na www.inled.hr ili za bilo kakve pogreške ili nedostatke u njihovom sadržaju.

Tvrtka INLED d.o.o. pridržava pravo na promjenu sadržaja na www.inled.hr.